Zamawianie szkoleń
Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji medycznej pod adres
med-edu@umed.lodz.pl


Proponowane podstawowe tematy zajęć:

  • metodyka układania testów wielokrotnego wyboru,
  • ustalanie progu zdał/ nie zdał,
  • egzaminy praktyczne typu OSCE,
  • opracowywanie programów nauczania, w tym zajęć fakultatywnych,
  • opracowywanie kart przedmiotu,
  • metodyka nauczania przedklinicznego i klinicznego,
  • nauczanie profesjonalizmu w specjalnościach biomedycznych,
  • walka ze stresem w edukacji i podstawowe zasady rozwiązywania konfliktów.
Prosimy również o sugestie nowych tematów.