W sprawach studenckich prosimy o kontakt mailowy z p. mgr Mają Karcz pełniącą obowiązki koordynatora dydaktyki (maja.karcz@umed.lodz.pl).

Students of the English Division are asked to contact Ms. Paulina Sobieranska who is the course coordinator (paulina.sobieranska@umed.lodz.pl).