Rozkład zajęć / Schedule


WYKŁADOWCY

JJ

dr J.Janczukowicz

PS

mgr P.Sobierańska

LA

mgr Łukasz Adamus

..

   


 UWAGA ! 
Prosimy studentów i uczestników szkoleń podyplomowych o nie sugerowanie się wpisami w kolumnie "INFO dla pracowników".
Pozostałe kolumny zawierają zawsze aktualne i obowiązujące informacje dotyczące rozkładu zajęć.
W razie pytań dotyczących rozkładu zajęć prosimy o kontakt: med-edu@umed.lodz.pl

IMPORTANT!
The table below always presents the recent schedule of all CMedEd undergrad and postgrad courses.
Always check this table (and not the other resources) to find the room number or dates and time of meetings.
If you have any questions regarding the schedule, e-mail us at: 
med-edu@umed.lodz.pl