Rozkład zajęć / Schedule

JJ

prof. Janusz Janczukowicz

PS

mgr Paulina Sobieranska

LA

mgr Lukasz Adamus

MK

mgr Maja Karcz

EP

lek. Ewa Pawłowicz


W roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia prowadzone są na Platformie MS Teams, synchornicznie (w czasie rzeczywistym, według rozkładu zajęć).
W razie pytań dotyczących rozkładu zajęć prosimy o kontakt: maja.karcz@umed.lodz.pl

 UWAGA ! 
Prosimy studentów i uczestników szkoleń podyplomowych o nie sugerowanie się wpisami w kolumnie "INFO dla pracowników".
Pozostałe kolumny zawierają zawsze aktualne i obowiązujące informacje dotyczące rozkładu zajęć.
W razie pytań dotyczących rozkładu zajęć prosimy o kontakt: maja.karcz@umed.lodz.pl

IMPORTANT!
The table below always presents the recent schedule of all CMedEd undergrad and postgrad courses. 
Always check this table (and not the other resources) to find the room number or dates and time of meetings.
If you have any questions regarding the schedule, e-mail us at: 
paulina.sobieranska@umed.lodz.pl