Szkolenia z zakresu metodyki nauczania medycyny prowadzone w ramach projektu: 
 
POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI POPRZEZ PODNIESIENIE KOMPETENCJI AKADEMICKIEJ KADRY DYDAKTYCZNEJ. 

Tematyka zajęć

Zajęcia 1
 • Nowoczesne planowanie curriculum.
 • Tworzenie i modyfikowanie kursów(przedmiotów) oraz poszczególnych zajęć.
 • Integrowanie zajęć.
 • Wprowadzanie nowych metod nauczania.
 • Wstęp do PBL

Zajęcia 2

 • Wstęp do PBL (cz.2)
 • Opisywanie planowanych efektów kształcenia.
 • Przygotowywanie kart przedmiotów, przewodników dla studentów, stron internetowych oraz planowanie elementów typu self-assessment.

Zajęcia 3

 • Walka ze stresem w edukacji.
 • Rozwiązywanie konfliktów edukacyjnych.
 • Mentoring.
 • Style uczenia się

Zajęcia 4

 • Egzaminowanie teoretyczne.
 • Przygotowywanie egzaminów typu MCQ (test wielokrotnego wyboru).

Zajęcia 5

 • Egzaminowanie praktyczne w naukach podstawowych i klinicznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie OSCE.

Zajęcia 6

 • Nauczanie i egzaminowanie domeny profesjonalizmu oraz umiejętności generycznych.

Zajęcia dodatkowe

 • Warsztaty z układania pytań testowych typu MCQ