Oddział Studiów w Języku Angielskim

WSTĘP


Szanowni Państwo 


Aby ułatwić Państwu przygotowanie sylabusów kursów prowadzonych w ramach Oddziału Studiów w Języku Angielskim, w porozumieniu z Prodziekanem ds Studiów w Języku Angielskim, Profesorem Ireneuszem Majsterkiem przyjmujemy następującą strategię działania:

Wszystkie pytania dotyczące sylabusów prosimy kierować e-mailowo do dr. Janusza Janczukowicza (med-edu@umed.lodz.pl).
Zainteresowane osoby zapraszamy też do konsultacji osobistych (Zakład Patomorfologii, p.431) po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prosimy również o przesłanie pierwszej wersji opracowanego dokumentu pod ten sam adres. Ze względu na bardzo dużą liczbę sylabusów do przeanalizowania, aby ułatwić ich katalogowanie prosimy o nazywanie plików zgodnie ze schematem "kod kursu_nazwa kursu".
Kody kursu znajdują się w tabeli na końcu tej strony internetowej.
Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, sylabusy będą przekazane do analizy koordynatorom grup przedmiotowych (np. grupa kursów internistycznych, chirurgicznych, morfologicznych).

Zachęcamy do wcześniejszego omówienia podziału efektów kształcenia w ramach grup przedmiotowych aby uzyskać lepszą koordynację kształcenia i zredukować powtarzanie treści programowych. Okres pisania sylabusów warto też wykorzystać do maksymalnego ujednolicenia programów polskich oraz angielskich kursów 4 i 6 letnich.

WZÓR

Poniżej znajduje się link do anglojęzycznej wersji sylabusa.OPISYWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Przypominamy, ze opisując efekty kształcenia, do wiedzy teoretycznej zaliczamy:
 • wiedzę pamięciową,
 • rozumienie,
 • zastosowanie,
 • analizę,
 • syntezę,
 • ewaluację.

Powyższych efektów kształcenia NIE umieszczamy w dziale poświęconym umiejętnościom praktycznym.Do umiejętności praktycznych zaliczamy umiejętności psychomotoryczne na wszystkich etapach ich rozwoju:


 • percepcja (obserwacja),
 • gotowość do działania,
 • reagowanie,
 • wykształcenie mechanizmów działania,
 • wykonywanie czynności prostych i złożonych,
 • przystosowanie się do wykonywania czynności,
 • tworzenie nowych wzorców.

Umiejętności (kompetencje społeczne) obejmują postawy takie jak:
 • postrzeganie,
 • reagowanie,
 • wartościowanie,
 • organizowanie, 
 • opisywanie.

W tym dziale umieszczamy też umiejętności generyczne takie jak:
 • praca w zespole,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • umiejętności IT,
 • umiejętność uczenia innych,
 • strategie uczenia się przez całe życie,
 • rozwój profesjonalizmu akademickiego i medycznego.

LISTA CZASOWNIKÓW

Poniżej znajduje się link do listy czasowników, które ułatwią Państwu pracę nad efektami kształcenia.
UWAGI


Prosimy o pominięcie na tym etapie prac podpisu (pt.17) i umieszczenie w tym polu imienia, nazwiska oraz adresu e-mailowego osoby opracowującej sylabus. 

Osoby, które brały udział w zajęciach metodycznych prowadzonych w ramach szkoleń z języka angielskiego organizowanych przez CNJO zachęcamy do powrotu do notatek i materiałów otrzymanych w czasie zajęć.


PRZYKŁADOWY OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Poniżej zamieszczamy fragmenty sylabusa opracowany zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Uwaga, to jest opis TYLKO JEDNEGO ćwiczenia z patologii, a nie całego kursu!!!

AIMS

OBJECTIVES

KNOWLEDGE

To understand basic concepts and principles related to neoplasia

 STUDENTS:

·       define, explain, and give examples of the following concepts:

o   neoplasia,

o   neoplasm,  tumor, and, cancer,

o   anaplasia,

o   differentiation,

o   pleomoprhism

·       discuss the tumors’ rate of growth and explain the rate of growth regulating factors

·       list and explain the pathways of tumors’ spread

·       define and explain the process of metastatic spread

·       list, explain and compare gross and microscopic features of benign and malignant neoplasms

·       compare the morphological and clinical features of malignant and benign tumors

·       explain correlations between cyto- and histological tumor’s features, clinical course, prognosis, and principles of therapy

To understand the principles of etiology, molecular biology, and oncogenesis of neoplasms

 ·       explain the principles of oncogenesis:

o   list and discuss the role of protooncogens, oncogens, oncoproteins

o   explain the role of apoptosis in oncogenesis

o   discuss the role of angiogenesis in oncopathology

o   explain the DNA repair processes related to neoplasia

·       discuss the tumor progression process

·       list and explain the role of:

o   chemical,

o   physical,

o   and  biological carcinogens

·       discuss the effects of tumor on the host

·       explain the principles of tumor immunity

·       list and explain paraneoplastic symptoms

To understand classification and nomenclature of neoplasms

 ·       explain the rules of tumors’ nomenclature and classification in relation to:

o   benign and malignant,

o   epithelial and non-epithelial,

o   primary and metastatic tumors

·       apply proper names to tumors of known origin and malignancyTo understand the research and diagnostic oncopathological methods and procedures

·       explain the scientific basis and application of:

o   gene expression profiles

o   microarrays

o   proteomics

·       discuss the immunohistochemical diagnostic methods including the principles of mono- and polyclonal antibodies staining techniques


To understand principles of grading and staging of neoplasm

·       discuss the role of diagnostic standards in oncopathology

·       explain correlations between the stage and grade of the disease and clinical course, prognosis and therapy

·       lists the grading and staging systems and explain their principles

·       apply the grading and staging principles to particular clinico-pathological cases

To learn about cancer epidemiology

·       list geographic and environmental factors and explains their role in oncopathology

·       list and discuss the most common cancers by site, age, sex, and geographic location

·       discuss cancer mortality by site and sex

·       explain the correlations between cancer epidemiology and carcinogenesis

·       define and explain genetic predisposing factors, give examples of hereditary neoplasms

·       discuss the non-hereditary predisposing conditions

SKILLS

 

To develop the basic oncopathological diagnostic skills

STUDENTS:

·       choose the proper sampling procedure on the basis of the preliminary clinical data

·       prepare the clinical report necessary for the histopathological procedures

·       choose the proper pathological diagnostic methods and plan diagnostic strategies

·       apply the proper tumor’s name on the basis of microscopic appearance

·       apply the proper stage and grade on the basis of clinical data and microscopic features

·       prepare and analyze the histopathological report

ATTITUDES


To develop the awareness of the pathologist’s responsibility and role in diagnostic and therapeutic processes,

as well as ethical, scientific, professional and personal attitudes and behaviors necessary for achieving high academic standards.

STUDENTS:

develop

·       awareness of the role of scientific foundations of medical professionalism

·       awareness of the ethical aspects of pathology

·       awareness of the importance of prevention, screening  and early diagnostics in oncopathology

·       awareness of the role of research in pathology

·       awareness of the importance of the clinico-pathological team cooperation

·       awareness of the life-long-learning strategies

demonstrate

·       high quality communication skills

·       deep learning approaches including self-assessment abilities

·       practical application of problem-solving strategies

 

opracował- Janusz Janczukowicz