Konsultacje z zakresu standardów egzaminowania

Centrum Edukacji Medycznej informuje nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzanie egzaminów NBME, że w roku akademickim 2016/2017 istnieje możliwość zapoznania się z zestawem przykładowych pytań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów. 


Jednocześnie w czasie spotkania dotyczącego przeglądania pytań odbywać się będzie szkolenie z zakresu właściwego ustalania progu zdawalności.
Po ukończeniu takiego szkolenia osoba wybrana przez Kierownika Zakładu / Kliniki otrzyma uprawnienia do samodzielnego pobierania plików z wynikami egzaminów.

Prosimy o kontakt w sprawie konsultacji pod adresem med-edu@umed.lodz.pl