Konsultacje sylabusów i kart przedmiotów
Centrum Edukacji Medycznej prowadzi w roku akademickim 2016/2017 konsultacje mające na celu podnoszenie jakości sylabusów i kart przedmiotów kursów realizowanych w ramach programów anglojęzycznych.

Zapraszamy osoby odpowiedzialne w poszczególnych jednostkach za opracowanie sylabusów do kontaktowania się z CEdMed i ustalania dnia i godziny konsultacji.UWAGA! 

Przed zapisaniem się na konsultacje prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną w zakładce Konsultacje z zakresu standardów egzaminowania.

Prosimy o kontakt: med-edu@umed.lodz.pl