Konsultacje

Godziny konsultacyjne w semestrze zimowym :

poniedziałki w godzinach 10.00-14.00.

Ze względu na bardzo dużą ilość zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników CEdMed prosimy o wcześniejsze mailowe ustalanie godziny konsultacji.

Studentów polskich prosimy o kontakt mailowy z Dr. Pawłem Przyłęckim pełniącym obowiązki adiunkta dydaktycznego (pawel.przylecki@umed.lodz.pl) lub indywidualnie z pozostałymi nauczycielami akademickimi – adresy mailowe podane w zakładce Kontakt).
Consultations


Hours of consultation in the winter semester:

Mondays - 10.00-14.00.

Due to a very large number of classes given by CEdMed teachers, we invite students to book consultations in advance via e-mail.

Students of the English Division are asked to contact Ms. Paulina Sobieranska who is the course coordinator (paulina.sobieranska@umed.lodz.pl).

E-mail addresses of the other teachers are provided in the Contact section.