DYDAKTYKA PRZEDDYPLOMOWA W JĘZYKU POLSKIM


 • PODSTAWY PROFESJONALIZMU AKADEMICKIEGO I LEKARSKIEGO cz.1 
  - 1r. Wydział Lekarski, 1r. Wydział Wojskowo-Lekarski

 • PODSTAWY PROFESJONALIZMU AKADEMICKIEGO I LEKARSKIEGO cz.2
  - 2r. Wydział Lekarski

 • PROFESJONALIZM AKADEMICKI I LEKARSKI
  - 6r. Wydział Wojskowo-Lekarski

 • PROFESJONALIZM W BADANIACH NAUKOWYCH
  - 4r. Wydział Lekarski

 • WIELOKULTUROWOŚĆ W MEDYCYNIE
  - 4r. Wydział Lekarski

 • DYSKRYMINACJA W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
  - 6r. Wydział Lekarski

DYDAKTYKA PODYPLOMOWA

 • Szkolenia z zakresu metodyki nauczania (FaDevPro)
UNDERGRADUATE COURSES IN ENGLISH


 • INTRODUCTION TO MEDICAL AND ACADEMIC PROFESSIONALISM for year 1 MD and DMD students

 • ACADEMIC PROFESSIONALISM AND GENERIC SKILLS for preparatory courses students

 • PROFESSIONALISM of RESEARCH