„OPERACJA SUKCES
– unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
. 


Centrum Edukacji Medycznej i Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
oraz 
Centre for Medical Education- University of Dundee- Scotland  
18-19 March 2013

2nd Lodz Medical Education Workshop


Prof. Charlotte ReesProfessor of Education Research, Director of Centre for Medical Education
oraz
Dr. Susie Schofield, MSc, PhD, PGCE


· Professionalism and the informal and hidden curriculum 
· Using knowledge of learning styles to enhance teaching and learning 
· Diversity in the medical curriculum 


More pictures on our Facebook page: