Szkolenia z zakresu metodyki nauczania
Szkolenia z zakresu metodyki nauczania (Faculty Development Programme - FaDevPRO) mają na celu podnoszenie standardów edukacyjnych na naszej uczelni. 
Są one oparte na najnowszych zaleceniach metodycznych opracowywanych przez  międzynarodowe organizacje i jednostki naukowe zajmujące się edukacją medyczną.

Ukończenie podstawowego cyklu szkoleń kończy się wydaniem certyfikatu.
Certyfikaty te stanowią jeden z elementów portfolio w czasie okresowej ewaluacji osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych.

Udział w każdym, nawet pojedynczym spotkaniu daje jego uczestnikom konkretne umiejętności dotyczące właściwego planowania programu nauczania, prowadzenia zajęć, przygotowywania sylabusów, pisania pytań testowych, przeprowadzania egzaminów praktycznych i sposobów komunikowania się ze studentami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy również osoby, które rozpoczęły szkolenie w poprzednich latach, a w tym roku chcą uczestniczyć w pozostałych zajęciach i otrzymać certyfikat.KONTAKT W SPRAWACH ZAPISÓW NA SZKOLENIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW: med-edu@umed.lodz.pl, +48 42 272 5742 ,+48 42 272 5743

https://sites.google.com/site/cmelodz/FaDevPro/komunikat.PNG?attredirects=0
UWAGA!
W ciągu pierwszych miesięcy obowiązywania zarządzenia CEdMed w uzasadnionych przypadkach będzie wydawało zaświadczenia o rozpoczęciu szkolenia.


KTO?

Szkolenia są dostępne dla wszystkich pracowników i studentów naszego Uniwersytetu.

Osoby, które uczestniczyły poprzednio w szkoleniach metodycznych prosimy o zaznaczenie tego w czasie rejestracji. Na podstawie analizy dokumentacji osoby takie zostaną zwolnione z odpowiednich zajęć.

Certyfikaty wydawane są jedynie osobom, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach kursu.


W razie wątpliwości dotyczących ważności wcześniej odbytego szkolenia prosimy o przesłanie skanu certyfikatu na adres med-edu@umed.lodz.pl


GDZIE i KIEDY?

Szkolenia w  r. akad.  2017/2018 odbywać się będą w Centrum Dydaktycznym oraz w Zakładzie Patomorfologii (budynek A-4) przy ul. Pomorskiej.


Szkolenie składa się z 20h zajęć stacjonarnych (4x5h) oraz 3h zajęć realizowanych w trybie e-learningu.


UWAGA! 
W razie potrzeby uczestnicy szkoleń mogą zmienić grupę do każdego kolejnego ćwiczenia, bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tego organizatorom.
Możliwe jest odrobienie brakujących zajęć z kolejnymi grupami. 
Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji szkoleń, również tym razem możliwe będzie kontynuowanie niezakończonego kursu w przyszłym roku akademickim. 


REJESTRACJA WSTĘPNA


UWAGA!
System nie generuje maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Po zakończeniu rejestracji pojawia się informacja "Dziękujemy za rejestrację i zapraszamy na szkolenie." oznaczająca prawidłową rejestrację.TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Nowoczesne planowanie curriculum.
 • Tworzenie i modyfikowanie kursów (przedmiotów) oraz poszczególnych zajęć.
 • Integrowanie zajęć.
 • Wprowadzanie nowych metod nauczania. 
 • Wstęp do Problem Based Learning. 
 • Opisywanie planowanych efektów kształcenia. 
 • Przygotowywanie kart przedmiotów, przewodników dla studentów, stron internetowych oraz planowanie elementów typu self-assessment.
 • Walka ze stresem w edukacji.
 • Rozwiązywanie konfliktów edukacyjnych.
 • Mentoring.
 • Style uczenia się.
 • Środowisko edukacyjne.
 • Egzaminowanie teoretyczne.
 • Przygotowywanie egzaminów typu MCQ (test wielokrotnego wyboru). 
 • Zajęcia warsztatowe z układania testów MCQ. 
 • Egzaminowanie praktyczne w naukach podstawowych i klinicznych. 
 • Planowanie i przeprowadzanie OSCE.
 • Nauczanie i egzaminowanie domeny profesjonalizmu oraz umiejętności generycznych, kompetencji społecznych i kulturowych.


CERTYFIKATY Z ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ .

Certyfikaty zostaną przygotowane dla osób, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach.
Osoby, które nie brały udziału we wszystkich zajęciach zapraszamy do ich odrobienia w kolejnej edycji szkoleń.  W celu odrobienia pojedynczych zajęć nie trzeba będzie zapisywać się na nie, a jedynie w odpowiednim dniu przyjść na spotkanie i zgłosić ten fakt osobie prowadzącej wykład.


Zachęcamy do udziału w szkoleniu i zapraszamy na kolejne wydarzenia związane z edukacją medyczną, o których będziemy informować na naszych stronach.